چاپ فضای داخلی قیمت
کتد سبک ۱۳۰ گرمی ۱۳۰۰۰ تومان
کتد سنگین ۱۸۰ گرمی ۱۵۰۰۰ تومان
کتد سنگین با لمینیت مات یا براق متر طول ۳۰۰۰۰ تومان
بک لایت ۳۵۰۰۰ تومان
فتوگلاسه ابریشمی متر طول ۳۵۰۰۰ تومان
فتوگلاسه براق متر طول ۲۵۰۰۰ تومان
فتوگلاسه مخصوص رول آپ ۱۴۰ گرمی متر طول ۲۰۰۰۰ تومان
گلد و سیلور ۵۵۰۰۰ تومان
بوم مصنوعی عرض ۱۰۰ ۳۵۰۰۰ تومان
بوم مات طبیعی ۶۵۰۰۰ تومان
بوم طبیعی براق عرض ۹۰ ۵۵۰۰۰ تومان
شبه پارچه ۳۵۰۰۰ تومان
طلق ۵۵۰۰۰ تومان
گری بک ۳۵۰۰۰ تومان
چاپ فضای خارجی قیمت
بنر ۱۱ انس هر مترمربع تا عرض ۳ متر ۶۰۰۰ تومان
بنر ۱۳ انس مات هر مترمربع تا عرض ۳ متر ۱۰۰۰۰ تومان
فلکسی هر متر مربع تا عرض ۳ متر ۲۳۰۰۰ تومان
وینیل (پشت چسبدار با سطحی مسطح) تا عرض ۱۵۰ سانتی متر ۲۲۰۰۰ تومان
مش(پشت چسبدار با سطحی مشبک) تا عرض ۱۵۰سانتی متر ۲۲۰۰۰ تومان
کاغذ دیواری  تا عرض ۱۲۰ سانتی متر ۳۵۰۰۰ تومان
سولیت تا عرض ۱۵۰ سانتی متر ۳۵۰۰۰ تومان
جای داربست (هر کار ۳۰۰-۴۰۰) ۶۰۰۰ تومان
هزینه پانچ ۳۰۰ تومان
خدمات پس از چاپ قیمت
لمینیت A4 مات ۲۰۰۰ تومان
لمینیت A4 براق ۱۵۰۰ تومان
لمینیت A3 مات ۳۰۰۰ تومان
لمینیت A3 براق ۲۵۰۰۰ تومان
برش برای هر کار ۳۰۰۰ تومان
خط تا (هر ۱۰۰ عدد A4) تک خط (۸۰۰۰ تومان) و دو خط (۱۵۰۰۰ تومان)
منگنه ساده هر جلد ۵۰۰
منگنه لوپ هر جلد ۱۵۰۰
سیمی فنر فلزی دوبل ۲۵۰۰ تومان همراه با دو عدد طلق
سلفون مات و براق A4 ۵۰۰ تومان
سلفون مات و براق A3 ۱۰۰۰ تومان
صحافی چسب گرم ۵۰۰۰ تومان همراه با چاپ جلد
سازه های نمایشگاهی قیمت
استند  ۹۰-۲۰۰ و ۶۰ ۱۷۰ ۲۰۰۰۰ تومان
استند ۹۰-۲۰۰ با پلات و لمینیت ۸۰۰۰۰ تومان
استند ۶۰-۱۷۰ با پلات و لمینیت ۷۵۰۰۰ تومان
استند ۹۰-۲۰۰ با بنر ۳۳۰۰۰ تومان
استند ۶۰-۱۷۰ با بنر ۳۰۰۰۰ تومان
استند رومیزی ۲۰-۴۰ با چاپ پلات و لمینیت ۱۵۰۰۰ تومان
پاپ آپ ۳در ۴ با سازه خارجی ۱۴۵۰۰۰۰ تومان
پاپ آپ ۳در ۴ با سازه ایرانی ۹۵۰۰۰۰ تومان
میزکانتر خارجی ۶۵۰۰۰۰ تومان
میزکانتر ایرانی ۳۵۰۰۰۰ تومان
رول آپ ۸۰-۲۰۰ ۱۸۰۰۰۰ تومان
سه پایه بوم ۴۵۰۰۰ تومان
جاکاتالوگی طلقی ۲۵۰۰۰۰ تومان
جاکاتالوگی فلزی ۲۲۰۰۰۰ تومان
لیست قیمت شاسی ۱۶ میلی متر و فوم برد ۵ میلی متر قیمت
شاسی (۱۰۰-۷۰)  ۱۶ میلی متری دور مشکی ۶۵۰۰۰ تومان
شاسی (۹۰-۶۰)  ۱۶ میلی متری دور مشکی ۶۰۰۰۰ تومان
شاسی (۵۰-۷۰)  ۱۶ میلی متری دور مشکی ۳۵۰۰۰ تومان
 شاسی (۳۰-۴۰ ) ۱۶ میلی متری دور مشکی ۲۰۰۰۰ تومان
شاسی (۳۰-۲۰ ) ۱۶ میلی متری دور مشکی ۱۰۰۰۰ تومان
فوم (۱۰۰-۷۰)  ۵ میلی متری دور سفید ۴۵۰۰۰ تومان
فوم (۵۰-۷۰)  ۵ میلی متری دور سفید ۲۷۰۰۰ تومان
فوم (۳۰-۴۰ ) ۵ میلی متری دور سفید ۱۵۰۰۰ تومان
فوم (۳۰-۲۰ ) ۵ میلی متری دور سفید ۱۰۰۰۰ تومان
محصولات بنر قیمت
بنر ۹۰-۲۰۰ همراه با پانچ ۱۲۰۰۰ تومان
بنر ۹۰-۲۰۰ همراه با پانچ و استند ۳۳۰۰۰ تومان
بنر ۱۰۰-۳۰۰ افقی با پانچ ۱۸۰۰۰ تومان
بنر ۳۰۰-۴۰۰ عمودی ۷۲۰۰۰ تومان
بنر مات ۱۳ انس قیمت هر متر مربع(تا عرض ۳ متر) ۱۰۰۰۰ تومان
بنر ۱۱ انس قیمت هر متر مربع(تا عرض ۳ متر) ۶۰۰۰ تومان
بنر تا عرض ۵ متر قیمت هر متر مربع ۱۶۰۰۰ تومان
چاپ دیجیتال قیمت
چاپ دیجیتال A4 250gr (مات و براق) یکرو ۶۰۰-۱۰۰۰ تومان
چاپ دیجیتال A3 250gr (مات و براق) یکرو ۱۰۰۰-۲۰۰۰تومان
چاپ دیجیتال A4 200gr (مات و براق) یکرو ۶۰۰-۹۰۰ تومان
چاپ دیجیتال A3 200gr (مات و براق) یکرو ۱۰۰۰-۱۸۰۰ تومان
چاپ دیجیتال A4 135gr (مات و براق) یکرو ۵۰۰-۷۵۰ تومان
چاپ دیجیتال A3 135gr (مات و براق) یکرو ۱۰۰۰-۱۵۰۰ تومان
چاپ دیجیتال A4 250gr (مات و براق) دورو ۱۰۰۰-۱۵۰۰ تومان
چاپ دیجیتال A3 250gr (مات و براق) دورو ۲۰۰۰-۳۰۰۰ تومان
چاپ دیجیتال A4 200gr (مات و براق) دورو ۱۰۰۰-۱۵۰۰ تومان
چاپ دیجیتال A3 200gr (مات و براق) دورو ۲۰۰۰-۲۵۰۰ تومان
چاپ دیجیتال A4 135gr (مات و براق) دورو ۱۰۰۰-۱۴۰۰ تومان
چاپ دیجیتال A3 135gr (مات و براق) دورو ۲۰۰۰-۲۵۰۰ تومان
چاپ دیجیتال A4 کتان یکرو ۱۰۰۰-۱۲۰۰ تومان
چاپ دیجیتال A3 کتان یکرو ۱۵۰۰-۲۰۰۰ تومان
چاپ دیجیتال A4 کتان دورو ۱۵۰۰-۲۰۰۰ تومان
چاپ دیجیتال A3 کتان دورو ۳۰۰۰-۳۵۰۰ تومان
چاپ دیجیتال A4 لیبل (مات و براق) ۸۰۰-۱۰۰۰ تومان
چاپ دیجیتال A3 لیبل (مات و براق) ۱۶۰۰-۲۰۰۰ تومان