افتتاح سایت رسمی موسسه چاپ و تبلیغات آفتاب

به وسیله
در آخرین اخبار

 

در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۴ وب سایت رسمی موسسه چاپ و تبلیغات آفتاب افتتاح شد. این وب سایت با بهره گیری از فناوری های روز دنیا پایه ریزی شده است.